Awas Seukeut


Follow Official Website
Facebook : https://www.facebook.com/AwasSeukeut
Twitter : https://twitter.com/awasSEUKEUT‎

Silahkan Copy/Pastekan dengan meng CTRL+C lalu CTRL+V di kolom status FACEBOOKmu Atau Di TWITTERmu jangan lupa beri komentar di bawah yah kawan :)
 • Kasuksesan bakal sia sia lamun ngajadikeun diri urang jadi sombong.
 • Ngelehan can puguh eleh, tapi geus boga taktik, iraha waktu nu pas keur nyerang balik.
 • Keur bobogohan bisa ngomong 'narima naon ayana', geus mikir kawin mah saeutik awewe nu daek di ajak ripuh.
 • Hirup geus hese, ulah dijieun hese, jeung ulah ngahesekeun.
 • Mun aya nu ngomong 'hirup aing kumaha aing', berarti kanyahoan jelema eta tara di geunggeureuhkeun ku kolotna.
 • Nu salah silih ingetan, nu baong silih elingan. Mun geus 'hirup aing kumaha aing', dunya dijamin kacau!!!
 • Lebar euy awak teh di obral ka batur. ooh enya maneh mah kan SCTV, 'satu untuk semua'.
 • Senang mah di Rasakeun ku Sorangan "LAIN CEUK BATUR" matak ulah sok AGUL bisi jadi SOMBONG.
 • Ngabayang,ngalamunan anu di pikareuseup eweuh salah na,nu salah mah anu sok MAKSA HATE BATUR TITAH RESEUP KA MANEH.
 • YEUH, JALMA TEH EWH NU SAMPURNA! CONTONA MAMANG!
 • Mun nya'ah ka DIRI SORANGAN,JAGA NAFSU jeung KELAMIN.
 • Ulah loba mancing jelema nu keur cicing. lain matak keuheul, tapi karunya, tanda jelema hayang di perhatikeun.
 • Teu nanaon loba kahayang, ngan ukur heula kapasitas diri, geus pantes teu maneh ngudag kahayang eta.
 • Euweuh gembok nu euweuh koncina, euweuh masalah nu euweuh solusina!
 • Tong heran ku JAMAN kiwari mah,loba BATUR nu jadi DULUR,kitu oge sabalikna,DULUR bisa jadi BATUR!
 • SAHABAT ULAH JADI PENGHAMBAT,TAPI KUDU BISA MERE SEMANGAT!
 • ULAH NGOMONG TEU MUNGKIN MUN MANEH TEU NYAHO CARANA!!
 • hampura lain teu bogoh ka neng, tapi aa mah alim merjuangkeun nu geus puguh moal pijadieun nanaon!
 • Mun SIA Bisa NGAGUGU KA KABOGOH SIA,Berarti SIA Bisa NGAGUGU Ka KOLOT SIA!
 • AWEWE JEUNG KUNTILANAK TEH SARUA KELAMINNA, TAPI BAJU KUNTILANAK LEUWIH SOPAT BATAN AWEWE JAMAN AYEUNA!
 • Teangan mah rejeki, jodo, restu kolot. Masalah mah ulah di teang!
 • URANG KA MANEH LAIN REK JUAL MAHAL, TAPI REK NGUJI, SAKUMAHA BEBEAKANA MANEH HAYANG MEUNANGKEUN URANG!
 • Eta teh kabogoh atawa musuh? Asa mineng di nyenyerina daripada di bubungahna!
 • Hirup mah di ajar realistis, ulah maksakeun kahayang, hirup pinuh obsesi mah moal tenang ngajalanana oge.
 • ayeunamah kerudung kantun ka pageuh, tapi cangcut lalogor
 • EMANG KARASANA KUMAHA MUN SIA TEU NGOMONGKEUN BATUR? NGADADAK NYARERI AWAK? ATAWA NGADADAK HARE'ENG?
 • Melak bonteng moal bisa jadi cabe, kitu oge melak goreng moal bisa jadi hade!!
 • KUNTUNG DIPULUNG LEUPEUT DIPICEUN,HULU DI TIUNG HExxEUT DIBIKEUN! awewe jaman ayeuna teu nyaho AGAMA tah!!!!
 • ULAH NGARASA PAYU UNGGAL JELEMA KABEH DI RAYU. ULAH NGARASA AYU ANGGER GEUS KOLOT MAH BEUNGEUT TEH BAKAL JADI LAYU!
 • hirup loba kecewana sabab hirup pinuh ku panasaranana, wilujeng enjing, wilujeng panasaran!!
 • TONG SOK MENTANG-MENTANG BISI LOBA NU NANTANG!!!
 • Cinta nu serius sok loba cocobana. Cinta nu heureuy tinggal nungguan karma na!!
 • NYAAH AING MOAL LUNTUR KU HUJAN JEUNG GUNTUR, NYAAH AING MOAL PALSU KU LAMPAH JEUNG LAKU..!!
 • Mun teu bisa ngarubah paitna kahirupan. Maneh siga dibere kopi pait jeung gula, rek tuluy papaitan? Atawa kopina rek di gulaan?
 • Ulah HARIWANG,AING mah JALMA BALEG jeung JALMA CAGEUR anu bakal BALEG jeung CAGEUR.
 • JALMA hayang katinggali leuwih ngomong na LUHUR, karunya teu ngukur ka JUJUR
 • Menta PITULUNG muntang SARAYA kanu MAHA KAWASA,mugi laksana ieu CITA-CITA.
 • Iya kali Cinta itu sejenis Dorokdok, Nyakreuk diawal Meuleug diakhir.
 • Nya Hujan, Nya Jomblo, Nya lebok weh.
 • SOK WE CEUNGCEURIKAN KABOGOH SIA, LEMAH SIAMAH. ARI INDUNG GEUS KOLOT NYEUSEUHAN KENEH BAJU SIA TARA DICEUNGCEURIKAN!
 • TEU MUNAFIK MUN KASEP NINGALI DINA HARTA, MUN GEULIS DITEMPO DINA RUPA. MUN SIA HAYANG, SIA USAHA, ADIL!!
 • MANEH emang sakeudeung aya DIKAHIRUPAN AING,tapi MANEH loba ngajarkeun AING ELMU,"ELMU IKHLAS DITINGGALKEUN JELEMA NU DIPIKANYAAH.
 • Harta Bisa Ngarubah Watak Jelema.
 • Najan Buuk hideung jadi bodas, dada antel kana bumi, buluan belut, jangjangan oray, moal paeh nyaah urang ka maneh.
 • Ulah Melang Ngalengkah Asal Niatna Hade.
 • Ulah Galau Nyinghareupan Malam Minggu pedah teu boga Kabogoh,Pan Sia teh Gableug Babaturan,Ulin we atuh jeung Babaturan.
 • Buru Gera Balik Geus Rek Magrib,Bisi DiRawu Kelong.
 • CeukIndungAing mun baong ulah nyahoeun Bapa Maneh,Bapa Maneh mah sok milu Baong.
 • ULAH MENTANG-MENTANG BISI LOBA NU NANGTANG, ULAH OLO-OLO BISI LOBA NU NGADODOHO..!!
 • Lalaki bakal disebut lalaki ku lalakuna.
 • Ari ngucapkeun 'I love you sayang' ka kabogoh sapoe sabaraha kali? Mun ngucapkeun 'I love you mamah' sabulan sakali ge can tentunya?
 • Wajar ari jelema pernah NGACO mah, tinggal NGACA lalampahan tuluy NGACI kahadean
 • Tong BOLOTOT neuleu nu BEUNGHAR, tong PEUREUM neuleu nu RIPUH.
 • UlahAsa aing loba duit sateh, da nu panglobana mah anggeur Bank Indonesya.
 • UlahAsa pang PINTER na,neang ELMU mah eweuh TUNGTUNG na.
 • UlahAsa pang kuatna ari ngalebok eskrim masih di lamotan mah, lain di gegel.
 • HIRUP MAH ULAH LEMAH KU "KETIDAKMAMPUAN" NGARANNA GE DIAJAR, SALAH MAH MUTLAK PASTI AYA !! HIRUP MAH ULAH LEMAH KU "KETIDAKMAMPUAN" NGARANNA GE DIAJAR, SALAH MAH MUTLAK PASTI AYA !!
 • Jadi dulur mah teu tangtu jeung batur salembur, di dunia maya ge duduluran mah kudu ngalebur. BENER TEU BRO !!!
 • Nu di cokot dina waktu nyaeta pangalamana, nu di cokot dina masalah nyaeta hikmahna.
 • Awewe identik jeung mata duitan, lalaki identik jeung mata karanjang. Ulah soak ku awewe nu loba pamenta, ulah kaget ku lalaki nu genit.
 • Sukuran ari hirup mah, Loba kudu NYESA, saeutik kudu MAHI. Hayang leuwih wae mah pikiraneun sok sagala KARASA. 
 • Sadar/teu sadar, urang geus ngadopsi budaya barat, parahna teu di filter jeung teu selektif milih budaya2 nu geus ngabombardir bangsa urang.
 • karek apal aing mah baju mahal bisa nyieun awewe jadi murahan!!!
 • Sanajan si eta keur maneh boga harti, angger mun teu bogoh ka maneh mah jadi moal kaharti.
 • Cinta mah siga serangan, teu di penta datang sorangan, gancang gerak geura tempur, bisi cintana digiwing batur.
 • Nempo kagorengan sorangan mah siga cileuh, deukeut tapi teu kadeuleu, kudu di titah ngaca, karek nyadar.
 • Mening diajar narimakeun ka'ayaan sorangan daripada diajar hayang siga batur, nipu diri sorangan, cape.
 • Jelema nu di hormat mah lain jelema nu gede omongna, tapi jelema nu nyata gawena.
 • Rujit mah ngomong hareupeun, meh aing ge puguh rujitna ka sia!!
 • Mun maneh percaya aya langit di luhur langit, maneh ge kudu percaya masih loba nasib jelema nu leuwih sangsara batan maneh!!
 • LOBA KANYERI DINA HATE MATAK AING SUMANGET NGUDAG CITA-CITA, TEU SAUKUR NGAGUGULUNG CINTA!!
 • Urang moal INGKAH, sa'acan ninggali maneh BUNGAH!!
 • SIA COCOK JADI KABOGOH AING, TAPI SIA TEU PANTEUS JADI PAMAJIKAN AING!
 • Salila maneh aya nu mikanyaah, salila eta oge hirup maneh jadi berharga, ulah ambil pusing ka jelema nu teu bisa ngahargaan!!
 • EMANG BENER AWAK MANEH ALUS, HANJAKAL GEUS LOBA NU NGELUS-NGELUS!!
 • Ulah waka ngomong hayang di hargaan, tanya heula diri sorangan, pantes teu maneh keur di hargaan?!!
 • Daripada mikiran masalah ku keluh kesah, mening di ibaratkeun mun hirup sia teh keur di coba keur di asah!
 • anu Singkat mah "WAKTU", anu nipu "DUNYA", anu Deukeut "KEMATIAN", anu gede "HAWA NAFSU", anu Berat "AMANAH", anu Sulit "IKHLAS"!
 • AING Geus Loba Nyeuri HATE Ku MANEH,AING Geus Loba miceun WAKTU Jang MANEH,Tapi KANYA'AH AING Jauh Leuwih GEDE Ka MANEH!
 • HIRUP MAH KUDU SALING "INGET",KEUR SUSAH "INGET" SENENG,KEUR SENANG "INGET" SUSAH!!
 • Sabar teh lain artian ditampiling cicing, ditajong morongkol, digebug murungkut.
 • MINORITAS atawa MAYORITAS saha nu PADULI..? NUPENTING masih bisa BERKARYA jeung BERKREATIFITAS.
 • Nu di butuhkeun mah lain GELAR tapi PROSES sia bangga ku GELAR..? GELAR tanpa proses percuma,eta ngarana "MANIPULASI"
 • Hirup loba asa, anu hese jadi bisa. Hirup putus asa, dilakonan ge osok loba asa-asa.
 • Ulah galau, malam minggu mah kumaha siana, lain kumaha status.
 • Ayeuna Hari Ibu,Ngingetan Bahwa Maneh Kabeh Bijil Ti Indung lain Ti Bapa,Sa Paeh na Maneh Kudu Hormat Ka Indung "Lain Poe Ieu Hungkul"
 • lolobana wawuh di DUMAY jadi rk nanaon ge lewat AKSARA,kami akun FRONTAL tinu AKSARA neda PANGHAMPUNTEUN,mun aya BASA nu teu katarima.
 • MENING LOBA BATUR TAPI SIGA DULUR, DARIPADA LOBA DULUR TAPI SIGA BATUR!!!
 • SABERAT-BERAT NA POE ISUK, HADAPI! DA URANG MAH LALAKI!!
 • Ulah abong bogoh daek di buka daek di campa, bisi cilaka wayahna kawin kapaksa, nutup ka era!!
 • KABEH JELEMA MEMANG BOGA HATE, TAPI HESE NEANG JELEMA ANU BISA SAHATE.
 • MUN SIA EMBUNG 'DIHAJAR', KUDU LOBA 'DIAJAR'..!!
 • CINTA DATANG LAIN KU PAKSA, TAPI KU RASA..!!
 • ULAH GEMBAR-GEMBOR HAYANG JADI JALMA DEWASA, DEWASA MAH LAIN KU OMONGAN, TAPI KU KALAKUAN..!!
 • Nyeri hate, meni asa di tojos ku jarum sagede pedang, asa di beset ku silet sagede bedog, LEMAH SARIA MAH..!!
 • CAN DAHAR GE BANGSA AING MAH GEUS WARAREG, WAREG NGAHAKAN JANJI-JANJI NU HARKOS..!!
 • 'Kajeun rasa ieu ku urang di simpen di jero hate', LEGA EUY HATE SIA BISA NYIMPEN RASA NU GEDE, TONG SOK API-API TIIS DA LAIN KULKAS
 • konci kaBAGJAan teh lain ngalakonan nu dipiKAREUSEUP, tapi MIKAREUSEUP nu di lakonan. "PIKIRAN"
 • SALAH naon URANG..? Nepikeun MANEH tega ninggalkeun URANG "Okey Bae Jug Sing Salamet,Nuhun Geus Pernah Aya DiKahirupan Urang"
 • Ucap bismillah, niatan ibadah, supaya sagala kagiatan jd berkah, wilujeng KULEM !!
 • NAHA SIH KU ZAMAN AYEUNA BET LOBA . BATUR JADI DULUR . DULUR JADI BATUR !!
 • UlahAsa kabarat-baratan lah, ari megat angkot masih nyebut kiri mah, lain left.
 • Mun aya kaWANI ulah di DUMAY,teu puguh ngucur GETIH na.
 • JELEMA SIRIK MAH HIRUPNA LOBA MIKIRAN BATUR, NEPI KA EUWEUH WAKTU KEUR MIKIRAN DIRINA SORANGAN, SURAM.
 • Ngala jahe ngala laja ngalana teu dicalana. = sanajan hirup sa ayana. ulah poho zakatna.
 • PILIH PILIH MEUNANG NU LEUWIH . KATEPLAK MEUNANG NU PECAK.
 • JOR SIA KUKURILINGAN, MOAL MANGGIH JALMA SIGA AING, HADE GORENGNA UNGGAL JALMA PASTI BEDA, ULAH SOK NGABANDINGKEUN AING JEUNG BATUR.
 • Ngayakinkeun hate teu cukup ku sarebu kalimat jeung sarebu tindakan, nganyenyerina cukup ku hiji kalimat jeung hiji tindahan.
 • Awewe matre mah moal luntur ku PANGARTOS, tapi lutunturna ku ARTOS, da gaduh minimal PANGAOS..!!
 • Anjing mah moal nyaho mun manehna ngarana anjing, jadi bebas rek di anjing-anjing ge, da moal ngarasa.
 • Anjing mah teu boga rasa toleransi, sungutna ateul, sok hayang ngegel ka jelema nu can tangtu boga salah.
 • Anjing mah tara di ajar, tapi ngartieun moal ngegel ka jelema nu maraban.
 • BAKAL AYA MASANA DIMANA GEBETAN LEUWIH PENTING TI MANTAN SIA. MATAK ULAH LEMAH, BUKTIKEUN MUN SIA PANTES DI PIKANYAAH!
 • SIA MAH SIGA BILATUNG, KANU BURUK TEH RESEP, NGOMONGKEUN KABURUKAN BATUR TEH JADI HAKANEUN!
 • KPSI seuri, PSSI di bully, pada teu nyadar nagara batur nyeungseurikeun kanyeri rakyat urang!
 • SAESTUNA NGARANA TEH 'HARGA DIRI', TAPI ANGGER HARGA DIRI AING MAH TEU BISA DI BANDROL!
 • HIRUP LOBA NGANYERIKEUN BATUR, PASTI BAKAL DINYERIKEUN KU BATUR!
 • Jang BABATURAN: Mun sakirana MANEH teu bisa mantuan mereskeun MASALAH,cik atuh ulah nambahan MASALAH!!
 • MUN SIA LOBA NGELEHAN, HIRUP SIA BAKAL LOBA DI ANJING-ANJING KU BATUR!
 • Ulah hayang nulungan ANJING kagencet, lain nganuhunkeun kalangkah malik NGEGEL!
 • Urang jelema bodo, tapi jelema bodo siga urang teu bisa di bobodo ku maneh. jadi saha nu leuwih bodo?
 • ULAH GAMPANG KANA OMONGAN NU NGANDUNG JANJI, BISI LOBA JANJI NU TEU NGANDUNG HARTI. LAIN KAHARTI, MALAH LOBA NU BENCI!
 • AING mundur lain rek NGELEHAN, tapi rek NGAWAHAN
 • HARTA jeung HARTI beda SAHURUP, tapi ngaruhna SAHIRUP!!
 • Bogoh ka jelema nu teu bogoh ka maneh mah biasa. Nu bangsat mah jelema nu api-api bogoh nu tungtungna nganyenyeri!
 • Ulah nganilai jelema dina pandangan objektifitas diri sorangan, denge pendapat batur nu beda, kakara maneh bisa nilai!
 • Motor teh aya spionan, tapi mun rek belok sok nempo katukang. Siga hirup, geus di fasilitasan tapi urang tetep ngajieun eta jadi sulit!
 • Bogoh ka kabogoh batur mah teu salah, tapi maneh salah mun hayang ngabogohan jelema nu geus boga kabogoh!
 • Lalaki sajati lain lalaki nu ngarendakeun harga dirina keur meunangkeun kahormatan pasangana!
 • jaman ayena mah loba nu GALAU ku sabab ucap kata NYAAH teu dibarengan jeung prilaku nyata !!
 • Ulah ngarasa asa aing panggeulisna! Da geulis nu sabenerna mah lain diukur tina beungeut tapi tina HATE na!
 • NGUKUT KANYAAH KA JELEMA NU TEU NYAAH KA SIA, EUWEUH BEDANA SIA SIGA NGUKUT BANGKE
 • GALAU MAH LAIN KU MALAM MINGGU, TAPI KU RASA NGELUH MANEH NU DI GEDE-GEDEKEUN!
 • SA RIPUH-RIPUH NA JELEMA RIPUH, LEUWIH RIPUH JELEMA ANU MABOKNA KU LEM AIBON!
 • Ulinan nu BENER sanajan BATUR,elingan nu SALAH sanajan DULUR!
 • UING MAH LAIN SIEUN GELUT, TAPI SIEUN LEVEL AING TURUN JADI JELEMA NU MERESKEUN MASALAH KU CARA ADU OTOT!
 • Hayang TENAR ku karya BATUR,sarua jeung hayang BENGHAR mumul GADAG "MALING we atuh atwa MUNJUNG ka BAGONG!
 • Sanajan kasar jeung blak-blakan urang mah panceg usaha meh teu siga sifat lilin. Menerangi tapi urangna sorangan milu kaduruk!
 • GETIH AING GETIH KAWANI! MOAL DEK LEUTIK BURIH! KAJEUN NGARASA PEURIH AING MOAL NEPI KA CEURIK GETIH!
 • Beurang dulur,ulah sieun ku PANAS na MATAHARI,lawan lain brarti NANGTANG "SEMANGAT PLOK"!!
 • Kasenengan lain saukur ambisi NGAHARTAAN hirup, tapi NGAHARTIAN hirup!! wilujeung enjing kasadayana
 • Tong berlebihan ngaLARANG kaSENANGAN PASANGAN.
 • ULAH LOBA AKSI ABONG KEUR USUM, DANDANAN SEKSI ARI DIPELONG NUDUH MESUM!! SALAH SAHA?
 • Rek beunghar rek saayana, rek hideung rek bodas, angger we getihna mah beureum. Tong ngarasa leuwih ti batur.
 • ULAH LOBA AKSI ABONG KEUR USUM, DANDANAN SEKSI ARI DIPELONG NUDUH MESUM!! SALAH SAHA?
 • LOBA DRAMA LOBA KARMA!!
 • ULAH NUNGGUAN NU TEU PASTI, GEURA NGALIEUK ETA ANU PASTI KEUR NUNUGGUAN MANEH..!!!
 • PRUNG MAUNG GEURA TARUNG, GEURA NGAGAUNG TEMBONGKEUN SIHUNG!!!
 • NYAAH AING MOAL SAAT, CINTA AING LAIN SESAAT!!
 • Diantara HIRUP jeung PAEH,indung merjuangkeun BUDAK.
 • AING bakal ngajaga SIA,siga AING ngajaga bayangan AING sorangan.!
 • Ngabuka lawang elmu tisaprak di eyong ( OROK ),cadu eureun nepi ka di gotong ( MAOT )!
 • ceuk karuhun mah Leuwi jero beunang diteuleuman, hate jelema najan deet teu kakobet!
 • Nu kasepna layu, nu geulisna ngarayu. nu kasepna kemayu, nu geulisna mamayu..!!
 • Sanajan hirup loba nu MIKARESEP moal anggang oge ti jelema nu MIKANGEWA..!!
 • TONG NUNGGUAN NU TEU KAHARTI. SING BOGA PANGARTI, TEU HAPPY KALANGKAH NYERI.
 • MALAM MINGGU BEBASKEUN, DA SENANG MAH LAIN KUMAHA STATUS, TAPI KUMAHA SIA NA!!
 • NYAAH AING KA MANEH MAH IBARAT LAUT, MOAL NYAATAN, MOAL BISA DIBEDAHKEUN!
 • TONG DI REKA-REKA HIRUP MAH, CUKUP KU JUJUR BATUR GE MIKANYAAH KA MANEH!
 • teu hayang HIRUP AING DI URUSKEUN KUSIA, kitu oge sabalikna, AING TEU HAYANG NGURUSKEUN SIA!
 • JALMA AYEUNA MAH JANJINA AMIS BATAN GULA, INGKARNA PAIT BATAN HAMPRU!
 • ULAH SOK NGARASA ASA AING JAGO NYIEUN SALAH MENI DI BORO, NYAWA MAH TEU GARANSIAN!
 • BOGA KANYERI TEH ULAH ASA DI RASA-RASA. BEUKI DI OGO KANYERI MANEH, BAKAL BEUKI NGADODOHO!
 • LALIEUR AING ninggali TULISAN ANU TEU UMUM, aya aturan di RARANGKENAN KITU eta AKSARA, mending siga aing AKSARA BADAG.
 • AING BOBOGOHAN JEUNG MANEH LAIN HAYANG NGARUKSAK HATE JEUNG AWAK MANEH, CATET!
 • MUN SIA BISA NGAGUGU KA KABOGOH SIA, BERARTI SIA BISA NGAGUGU KA KOLOT SIA!
 • ARI SIA PEMUDA INDONESIA? NAHA GENING OSOK NURUTAN GAYA BENCONG KOREA, IDIOT!
 • Ulah ngan saukur KEDAL SUMPAH dina BIWIR atwa TULISAN,hartikeun jeung lakukeun MAKNA arti SUMPAH PEMUDA!
 • AING KA SIA LAIN REK JUAL MAHAL, TAPI REK NGUJI, SAKUMAHA BEBEAKANA MANEH HAYANG MEUNANGKEUN AING!
 • KEUR LALAKI: ULAH SOK ADU OMONG JEUNG AWEWE, KU MEUNANGNA OGE SIA MAH BAKAL NGAJIEUN AWEWENA CEURIK!
 • NGOBROL JEUNG SIA MAH MENI ASA LOBA 'DEMI ALLAH' NA, ULAH DIMUMURAH KITU SUMPAH TEH NGEWA!
 • KEUR BOBOGOHAN CUKUP KU CINTA JEUNG RASA, GEUS KAWIN KUDU KATAMBAHAN BOGA HARTA JEUNG PANGABISA!!
 • Dodoja datang tong kalut Sanghareupan make imut Ulah rek aral subaha anaking Sing percaya ka nu kawasa
 • QURBAN KEUR IBADAH LAIN KEUR KASOMBONGAN!! TEU KUDU DI BEJA-BEJA!
 • SAGALA KANGEWA KUDU AYA ALASANA, MUN SIA TEU PUGUH-PUGUH NGEWA KA JELEMA, NGARANA SIA JELEMA IRI!
 • KABEUREUYAN MAH KU CUCUK PEDA, LAIN KU TULANG MUNDING. ULAH NYEPELEKEUN HAL-HAL ANU DI ANGGAP LEUTIK, BISI NYUGAK!
 • MUN NGEWA TEH NGOMONG HAREUPEUN, MEH AING GE PUGUH NGEWA KA SIA NA!
 • Mun hayang sukses siga batur, ulah nempo harta jeung penghasilana, tempo mah elmu jeung kerja kerasna!
 • NYAAH AING MOAL LUNTUR KU HUJAN JEUNG GUNTUR, NYAAH AING MOAL PALSU KU LAMPAH JEUNG LAKU..!
 • AWAK JADI RUKSAK TUR HIRUP BALANGSAK PEDAH MIKIRAN HIRUP BATUR NU CAN TANGTU JADI HIRUP SIA!
 • ULAH API-API BODO MUN SALAH TEH, KESAN'NA SIA SIGA BODO NYAANAN!
 • NGAGOMBAL MAH BISA-BISAAN HUNGKUL, MUN NEMBONGKEUN KANYAAHNA KU PRILAKU, ETA NYAAN DINA JERO HATE!
 • NYAAH AING MOAL LUNTUR KU HUJAN JEUNG GUNTUR, NYAAH AING MOAL PALSU KU LAMPAH JEUNG LAKU..!
 • Yeuh, ulah mamaksa bogoh mun hayang teh, ku ditarimana oge geus yakin cintana kapaksa!
 • AING MAH SAACAN MENCET ENTER, ETA STATUS KU AING DI REGEPKEUN HEULA KEUR SORANGAN, KAKARA KU AING DI STATUSKEUNKEUN KEUR MARANEH.
 • Ulah ngalakukeun anu teu PANTES,teu PERLU,teu MAMPU jeung teu SEMPET di lakukeun.!
 • SAGALA NU TEU DIRASA SABENERNA LAIN TEU KARASA, TAPI EMBUNG DIRASA-RASA! SAESTUNA ETA JELEMA KUAT!
 • MUN SIKAP AING ROBAH KA SIA, ULAH NYALAHKEUN, TAPI PIKIR, SIA PERNAH NAON KA AING NEPI KA SIKAP AING ROBAH?
 • ULAH SOSOMBONGEUN JADI JALMA MAH, MUN SIA BANGGA KA HARTA JEUNG DIRI SIA, AING GE BANGGA KA SAGALA ANU KU AING DIPIKABOGA!
 • Menta PITULUNG muntang SARAYA kanu MAHA KAWASA,mugi laksana ieu CITA-CITA
 • AWEWE ANU AMIS NYAETA AWEWE ANU NATURAL, AWEWE ANU MENOR GE AMIS, NGAN AMIS NA AMIS GIUNG
 • Loba BABATURAN loba REZEKI tp can tangtu alus kabeh,GUSTI ALLAH anu nyeleksi JALMA anu aya di kahirupan urang nu ALUS jeung nu GORENG.
 • Mun embung PAEH TILEULEUP kudu diajar NGOJAY,mun embung PAEH susah kudu loba IBADAH.
 • SAESTUNA HIRUP AING KUMAHA AING, HIRUP SIA KUMAHA SIA. TAPI MUN AYA NU NGAGEUING KANA KAHADEAN, EUWEUH SALAHNA!
 • TONG NANYA AING BOGA NAON KEUR NGABAGJAKEUN MANEH. CATET WE, KE JAGA AING MOAL NYANGSARAKEUN JELEMA NU KU AING DIPIKANYAAH!
 • KAJEUN LEUNGIT KONTAK KABEH AING MAH DARIPADA NGA BROADCAST NU TEU KAASUP AKAL, KEHED..!!
 • AH SIAMAH NGAN HAYANG HUNGKUL NGA GEREPE,LAIN BENER-BENER LOPE
 • WOLES WEH NGAJALANAN HIRUP MAH, REJEKI,JODOH,MAOT GEUS AYA NU NGATUR TE KUDU PUSING NGURUSKEUN NU LAIN URUSAN SIA.
 • INDIT,TINGGALKEUN" AING MAH MANGNYAAHKEUN WE NYAAH SIA TEU DI BALES KU KANYAAH MANEHNA, PERCUMA.!!
 • TULISAN BISA LEUWIH SEUKEUT TIBATAN UCAPAN .!!
 • LUHUR DI TIUNG,HANDAP DI RIUNG "TEU MATUT SIA KALAKUAN TEH"
 • PRINSIP HIRUP MAH SEDERHANA, MUN TEU DI SAYANGI DI TAI TAI
 • KUDU DI AJAR PEURIH MUN TEU PEURIH LAIN HIRUP NGARANA.
 • telepon* Halo mekdi? | IYA BETUL DUA JUTA RUPIAH!!! | NAON AESIYA!!!!
 • Beb karokean yu? | Kamu masuk angin? | Hah? | Itu minta dikarokean! | KEROKAN ANYENG AESIYA!! HAAAAAAAAH!!! *kaluar seuneu
 • Beb karokean yu? | Kamu masuk angin? | Hah? | Itu minta dikarokean! | KEROKAN ANYENG AESIYA!! HAAAAAAAAH!!! *kaluar seuneu
 • Bro kamu serem anjir kaya Mafia! | Mafia apa tah bro? | Mafia Patok! | BAPIA ANYENG HANAS DIDENGEKEUN SIAMAH!!
 • Kamu mah kaya hantu ya? | Aku suka menghilang tiba2 ya? | LAIN KOPLOK!! AI BEUNGEUT BODAS AWAK HIDEUNG!!!
 • GOGODA NEANG DURIAT NU LEUWIH HADE LOBA PIPILIH MATAK SIA JADI BANGKE.
 • Sayang, dimana? | Dikampus, aku kehujanan sayang!! | Hah? Kehujanan? Kampus kamu euweuh kentengan? | Masia~~~ -___-
 • ULAH NGALEULEUWIH, ULAH DILEULEUWIH, KABEH GE KUDU SESUAI JEUNG KAAYAANANA.
 • ULAH SIEUN DICUEKAN KU JELEMA NU DIPIKANYAAH KU MANEH. DIJERO SIKAP NU CUEK PASTI AYA MAKNA JEUNG "KANYAAH TERPENDAM". SEMANGAT LUR !!
 • NU DIBUTUHKEUN DINA KAHIRUPAN MANEH NGAN "PROSES" LAIN "HASIL". KASARNA "HASIL" MAH BISA DIBELI, TAPI PROSES ? NGAN MANEH NU NGALAMAN.
 • HARTA TANPA HARTI MOAL KAHARTI.
 • DA TEU HESE HAYANG HIRUP DAMAI MAH, SENENGKEUN KOLOT !! GEUS ETA HUNGKUL !! HESE??
 • NGABAHAGIAKEUN JELEMA NU DIPIKANYAAH KU URANG WALAUPUN URANG KEUR TEU BAHAGIA ETA KAKARA MANUSIA SEJATI.
 • MUN SIA NANYA "SABARAHA GEDE CINTA AING KA SIA" KU AING DITANYA DEUI "SABARAHA KUAT SIA NAMPUNG CINTA AING?"
 • MANEH EMANG SAKEUDEUNG AYA DIKAHIRUPAN AING, TAPI MANEH LOBA NGAJARKEUN AING ILMU,"ILMU IKHLAS DITINGGALKEUN JELEMA NU DIPIKANYAAH"
 • Tong riweuh teuing mikiran #mantan, da #mantan ge can tangtu mikiran urang.
 • Insyaallah Yakin upami kapayuna urang tiasa babarengan, sanajan ayeuna anjeun masih milik batur.
 • Abdi hyong nyerat *i miss you* di batu bata trus di baledogkeun ka raray anjeun.. Supados anjeun terang, kumaha nyerina Sono ka anjeun
 • Daki daki apa yang Kasian? Taluk? Dakita mah ga cocok. Anjirrr hampura euy.
 • TONG NGUKUT KANYAAH KA JELEMA NU TEU NYAAH KA SIA, EUWEUH BEDANA SIA SIGA NGUNGUKUT ANJING NU GEUS PAEH!!
Montong seuri siah . wkwk
Komen-Komen ngarah rame sobat BLOG Ditslamming.na :D
Label : »
Penulis : Ditslamming » Kamis, Mei 23, 2013

Tidak ada komentar

Catatan :
- Boleh berupa kritik dan saran
- Usahakan komentar tidak menyinggung
- Tidak mengandung kata-kata kasar
- Tidak berbau porno
- No spam